Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0004
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga CARGO 132275

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SP0013
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga CARGO 131595

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SP0050
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga AS-PL UD41635SP

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 59.30, O.D.2 [ mm ] : 20.50, L.1 [ mm ] : 50.40

SP0089S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga CARGO 131592

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.00, W.1 [ mm ] : 18.00, L.1 [ mm ] : 35.00, T.2 [ mm ] : 4.00

SP1008S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga CARGO 139836

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP1010S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga AS-PL UD40339SP

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 71.50, H.2 [ mm ] : 46.60

SP1013S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP2010S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Gjetur nga CARGO 135105

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 24.00, O.D.2 [ mm ] : 5.70, L.1 [ mm ] : 61.00, L.2 [ mm ] : 47.40, T.2 [ mm ] : 2.00

SP2013S
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 24.00, O.D.2 [ mm ] : 5.50, L.1 [ mm ] : 48.30, L.2 [ mm ] : 39.50

SP3020P
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 34.20, T.1 [ mm ] : 2.50

3 Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features