Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0013
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 11.40, W.1 [ mm ] : 20.05, L.1 [ mm ] : 30.15

ARS0046
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 10.00, W.1 [ mm ] : 19.00, L.1 [ mm ] : 29.10

ARS0061
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20

ARS0061(BULK)
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20

ARS0061(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.40, W.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 25.20

ARS0071S
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 10.00, W.1 [ mm ] : 19.00, L.1 [ mm ] : 150.50, L.2 [ mm ] : 29.20

ARS0071S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 10.00, W.1 [ mm ] : 19.00, L.1 [ mm ] : 150.50, L.2 [ mm ] : 29.20

ARS0071S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 10.00, W.1 [ mm ] : 19.00, L.1 [ mm ] : 150.50, L.2 [ mm ] : 29.20

ARS0077S
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 9.80 , W.1 [ mm ] : 18.50 , L.1 [ mm ] : 137.70

ARS0093S
Brand new AS-PL Alternator capacitor

Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for:

Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features