Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0048
Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 6.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 13.45, L. [ mm ] : 18.00

SP0076S
Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 57.30, O.D.1 [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00

SP0076S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 57.30, O.D.1 [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00

SP0076S(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 57.30, O.D.1 [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00

SP0082S
Brand new AS-PL Starter motor insulator for solenoid

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 14.10 , W.1 [ mm ] : 14.80 , L.1 [ mm ] : 32.80

SP0115S
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP0115S(BULK)
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP0115S(BULK2)
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 6.10, Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.40, H.1 [ mm ] : 1.60

SP0116S
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP0116S(BULK)
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features