Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SG0018
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Gjetur nga POWERMAX 1012952

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 148.10, Splines [ qty ] : 10

SG0022
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Gjetur nga AS-PL UD805293(BOSCH)SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 90.70, O.D.2 [ mm ] : 12.40, L.1 [ mm ] : 178.60, L.2 [ mm ] : 24.50, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10

SG0022(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor planet gear

Gjetur nga AS-PL UD805293(BOSCH)SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 90.60, O.D.2 [ mm ] : 12.80, L.1 [ mm ] : 180.60, L.2 [ mm ] : 25.00, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 10

SG0072S
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Gjetur nga AS-PL UD42525SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 70.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 116.40, L.2 [ mm ] : 20.60, No. of teeth [ qty ] : 40, Splines [ qty ] : 10

SG1006S
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Gjetur nga AS-PL UD52077SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SG6009
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Gjetur nga AS-PL UD03052SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 8.00, O.D.1 [ mm ] : 68.00, O.D.2 [ mm ] : 11.00, L.1 [ mm ] : 123.20, L.2 [ mm ] : 61.20, No. of teeth [ qty ] : 43, Splines [ qty ] : 10

231083

Gjetur nga AS-PL UD805293(BOSCH)SG

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

UD47252SG
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

UD47520SG
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

UD48052SG
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

52 Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features