Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SBH0001
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 25.00, H.2 [ mm ] : 17.10, G.1 [ mm ] : 10.30, Matching Brush set: : BSX76

SBH0002
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 86.25, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 26.30, G.1 [ mm ] : 8.20, Matching Brush set: : SB9027

SBH0002(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.90, H.1 [ mm ] : 33.00, H.2 [ mm ] : 25.20, G.1 [ mm ] : 8.20

SBH0003
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.80, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 26.00, G.1 [ mm ] : 10.50, Matching Brush set: : UD43886SB

SBH0003(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.20, O.D.1 [ mm ] : 86.80, H.1 [ mm ] : 33.50, H.2 [ mm ] : 25.50, G.1 [ mm ] : 10.00, Matching Brush set: : UD43526SB

SBH0004
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.10, O.D.1 [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 24.70, H.2 [ mm ] : 17.00, G.1 [ mm ] : 16.70, Matching Brush set: : BSX139

SBH0004(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 97.00, H.1 [ mm ] : 24.00, H.2 [ mm ] : 16.30, G.1 [ mm ] : 9.30, Matching Brush set: : BSX139

SBH0005
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 37.70, O.D.1 [ mm ] : 90.40, H.1 [ mm ] : 22.40, H.2 [ mm ] : 16.60, G.1 [ mm ] : 7.00, Matching Brush set: : BSX140

SBH0006
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 82.70, Matching Brush set: : BSX149

SBH0007
Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 67.60, Matching Brush set: : BSX159-1604

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features