Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ASX7(IKA)
Brand new IKA Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

BSX100
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, H.1 [ mm ] : 23.20, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 49.40, T.1 [ mm ] : 8.00

BSX100B
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, H.1 [ mm ] : 23.40, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 41.00, T.1 [ mm ] : 8.00

BSX102
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 25.00, W.1 [ mm ] : 15.90, L.1 [ mm ] : 29.70, T.1 [ mm ] : 9.00

BSX106(IKA)
Brand new IKA Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Ika Gmbh

BSX129
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 27.20, W.1 [ mm ] : 35.90, L.1 [ mm ] : 51.00, T.1 [ mm ] : 12

BSX134-144
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, T.1 [ mm ] : 10.00

BSX134-144(IKA)
Brand new IKA Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Ika Gmbh
H.1 [ mm ] : 15.40, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 56.00, L.2 [ mm ] : 44.90, T.1 [ mm ] : 10.00

BSX135-145
Brand new AS-PL Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 15.50, W.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 53.70, L.2 [ mm ] : 42.70, T.1 [ mm ] : 8.00

BSX135-145(IKA)
Brand new IKA Starter motor brush set

Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Ika Gmbh
H.1 [ mm ] : 16.60, W.1 [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, L.2 [ mm ] : 45.20, T.1 [ mm ] : 7.90

Furçat e makinave të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features