Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SD0128P
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SD0175
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, O.D.1 [ mm ] : 72.30, L.1 [ mm ] : 127, Rrotullim : CW

SD0179
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, L.1 [ mm ] : 127

SD0182
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, L.1 [ mm ] : 127

SD0256
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, I.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.1 [ mm ] : 45.00, L.1 [ mm ] : 98.10, Rrotullim : ACW

SD0258
Brand new AS-PL Starter motor Clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, I.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.1 [ mm ] : 50.70, L.1 [ mm ] : 97, Rrotullim : ACW

SD0336
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 7, O.D.1 [ mm ] : 72.70, L.1 [ mm ] : 127.60, Rrotullim : CW

SD0337
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i prestarëve [ qty ] : 16, I.D.1 [ mm ] : 13.60, O.D.1 [ mm ] : 50.20, L.1 [ mm ] : 90.60, Rrotullim : CW

SD0354(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SD0354S
Brand new AS-PL Starter motor clutch

Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 19, Numri i prestarëve [ qty ] : 7, O.D.1 [ mm ] : 20.90, O.D.2 [ mm ] : 72.50, L.1 [ mm ] : 130.00, Rrotullim : CW

Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features