Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SDK0003
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SDK0006
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.30, O.D.1 [ mm ] : 48.00, H.1 [ mm ] : 13.00

SDK0007
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 37.80, O.D.1 [ mm ] : 53.70, H.1 [ mm ] : 13.40

SDK0008
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.50, O.D.1 [ mm ] : 48.90, H.1 [ mm ] : 14.00

SDK0009
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.40, O.D.1 [ mm ] : 50.90, H.1 [ mm ] : 14.30

SDK0010
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.30

SDK0011
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 40.40, O.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 13.40

SDK0012
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 72.80, H.1 [ mm ] : 14.40

SDK0013
Brand new AS-PL Starter motor cap for drive

Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.20

SDK0022
Brand new AS-PL Starter motor spring for drive

Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 12.00

Elemente për riparimin e përcjellësve të makinave të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features