Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SBHP0001
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SBHP0001(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SBHP0001(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SBHP0002
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SBHP0003
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 31.40, W.1 [ mm ] : 14.90, L.1 [ mm ] : 27.00

SBHP0003(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 31.40, W.1 [ mm ] : 14.90, L.1 [ mm ] : 27.00

SBHP0003(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 31.40, W.1 [ mm ] : 14.90, L.1 [ mm ] : 27.00

SBHP0004
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 14.40, L. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 27.60

SBHP0005S
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 16.20, L.1 [ mm ] : 23.40, T.1 [ mm ] : 14.40

SBHP0005S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 16.20, L.1 [ mm ] : 23.40, T.1 [ mm ] : 14.40

Elemente për riparimin e furçëmbajtëseve të makinave të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features