Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SG0001
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, I.D.2 [ mm ] : 46.00, O.D.1 [ mm ] : 69.40, H.1 [ mm ] : 37.50, No. of teeth [ qty ] : 37

SG0004
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, H.1 [ mm ] : 40.50, No. of teeth [ qty ] : 42

SG0005
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.2 [ mm ] : 86.00, H.1 [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ qty ] : 42

SG0006
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, H.1 [ mm ] : 28.20

SG0007
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.80, H.1 [ mm ] : 32.30

SG0010
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.90, I.D.2 [ mm ] : 46.80, O.D.1 [ mm ] : 69.20, H.1 [ mm ] : 29.20, No. of teeth [ qty ] : 37

SG0011
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, I.D.2 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 73.40, H.1 [ mm ] : 33.80, No. of teeth [ qty ] : 42

SG0012
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.90, O.D.1 [ mm ] : 69.80, H.1 [ mm ] : 24.60

SG0013
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, H.1 [ mm ] : 32.00, No. of teeth [ qty ] : 37

SG0014
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, I.D.2 [ mm ] : 44.60, O.D.1 [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 29.20, No. of teeth [ qty ] : 36

Elementë për riparimin e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features