Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS9155S
Brand new AS-PL Alternator nut

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP0055
Brand new AS-PL Starter motor Nut for solenoid screw

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 16.00, L. [ mm ] : 25.20, Thread. : M10x1.5

SP1009S
Brand new AS-PL Starter motor nut for solenoid screw

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP1009S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor nut for solenoid screw

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP1009S(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor nut for solenoid screw

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SRS0094
Brand new AS-PL Starter motor nut

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M10x1.5, m.1 [ mm ] : 14.00

SRS3024
Brand new AS-PL Starter Nut for D.E. bracket

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 6.00

SRS3024(BULK)
Brand new AS-PL Starter Nut for D.E. bracket

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 6.00

SRS3024(BULK2)
Brand new AS-PL Starter Nut for D.E. bracket

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 6.00

SRS3082S
Brand new AS-PL Starter motor nut

Kategori: Dado për makinat e rrymës së vazhduar ; Replacement for:
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 8.60, d.c. [ mm ] : 9.90

Dado për makinat e rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features