Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0011
Brand new AS-PL Starter motor coil for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 41, O.D.1 [ mm ] : 48, L.1 [ mm ] : 41

SP0014
Brand new AS-PL Starter motor coil with for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SP0108S
Brand new AS-PL Starter motor coil for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 30.10, O.D.1 [ mm ] : 59.35, L.1 [ mm ] : 78.40

SP3001
Brand new AS-PL Starter motor coil for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 25, O.D.1 [ mm ] : 46.5, L.1 [ mm ] : 40

SS6081P
Brand new AS-PL Starter motor coil for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

132708

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

132883

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

133094

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

136606

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

138940

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features