Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SDK0003
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SDK0386S
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK0386S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK0386S(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 19.00, O.D.1 [ mm ] : 23.50, T.1 [ mm ] : 1.20

SDK0387S
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK0387S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK0387S(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.70 , O.D.1 [ mm ] : 14.10 , H.1 [ mm ] : 4.30

SDK5004
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.2 [ mm ] : 17.40, H.1 [ mm ] : 7.20

SDK5018
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.90, I.D. [ mm ] : 15.00, T. [ mm ] : 5.90

SDK5021S
Brand new AS-PL Starter motor stop collar

Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 21.50, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 5.00

Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features