Kërkoni
show
Produktët në faqe:

A0001
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 55, Madhësi B [ mm ] : 80

A0002
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Madhësi B [ mm ] : 80

A0003
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 120, Madhësi A [ mm ] : 91.5, Madhësi B [ mm ] : 56

A0004
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 33, Madhësi A [ mm ] : 76.5, Madhësi B [ mm ] : 56

A0005
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 90, Madhësi A [ mm ] : 92, Madhësi B [ mm ] : 56

A0006
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 90, Madhësi A [ mm ] : 40, Madhësi B [ mm ] : 14, Madhësi C [ mm ] : 61

A0007
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Madhësi B [ mm ] : 80

A0008
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Madhësi B [ mm ] : 14.5, Madhësi C [ mm ] : 100

A0009
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 55, Madhësi B [ mm ] : 50.8

A0010
Brand new AS-PL Alternator

Kategori: Alternator ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Madhësi B [ mm ] : 51

Alternator

Replacement for
Filter by features