Kërkoni
show
Produktët në faqe:

S3024
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D7R53

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 2.2, Madhësi B [ mm ] : -6, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 4, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3100
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D7R53

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 2.0, Madhësi B [ mm ] : -5, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 4, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3024PR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D7R53

Kategori: Motorino ; Replacement for:

S3024R
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D7R53

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 2.2, Madhësi B [ mm ] : -6, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 4, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3024SR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D7R53

Kategori: Motorino ; Replacement for:

UD809051(VALEO)S

Gjetur nga VALEO D7R53(D)

Kategori: Motorino ; Replacement for:

D7R53 Motorino

Replacement for
Filter by features