Kërkoni
show
Produktët në faqe:

S3010
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.0, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : -6.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3017
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G31

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.3, Madhësi A [ mm ] : 64, Madhësi B [ mm ] : 24, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3017(VALEO)
Brand new OEM VALEO Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G31

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.3, Madhësi A [ mm ] : 64.00, Madhësi B [ mm ] : 24, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 2, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3032
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.0, Madhësi B [ mm ] : -6, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3159S
Brand new AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.0, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : -6.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3010PR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for:

S3010R
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.0, Madhësi A [ mm ] : 76, Madhësi B [ mm ] : -6, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3010SR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G3

Kategori: Motorino ; Replacement for: Valeo
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.2, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : -6.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 1, Rrotuluesi i motorinos : CW

S3017PR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G31

Kategori: Motorino ; Replacement for:

S3017SR
Remanufactured AS-PL Starter motor

Gjetur nga VALEO D6G31

Kategori: Motorino ; Replacement for:

D6G3 Motorino

Replacement for
Filter by features