Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SS0001
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 94.10, O.D.2 [ mm ] : 70.80, L.1 [ mm ] : 95.70, B+ [ mm ] : Cable

SS0001(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 93.80, O.D.2 [ mm ] : 74.20, L.1 [ mm ] : 91.60

SS0001(OEM)
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 94.40, O.D.2 [ mm ] : 75.50, L.1 [ mm ] : 91.40, B+ [ mm ] : Cable

SS0001P
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SS0002
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.00

SS0002(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.50

SS0002(OEM)
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 86.70, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.00

SS0002P
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SS0003
Brand new AS-PL Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 30.10, O.D.1 [ mm ] : 61.30, O.D.2 [ mm ] : 53.20, L.1 [ mm ] : 84.30, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 25.20, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 20.70

SS0003(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor solenoid

Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 61.50, O.D.2 [ mm ] : 54.00, L.1 [ mm ] : 82.60, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 19.50, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 14.00

Automate të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features