Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SG0038
Brand new AS-PL Starter gear reduction cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 27.30, Diametri i jashtëm [ mm ] : 90.20, L. [ mm ] : 13.70

SG0044
Brand new AS-PL Starter gear reduction cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 26.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 87.70, L. [ mm ] : 16.50

SG0055
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 22.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 73.40, L. [ mm ] : 13.30

SG0056
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 22.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 70.00, L. [ mm ] : 13.30

SG0077S
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 19.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 63.90, L. [ mm ] : 14.20

SG0079S
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 21.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 67.80, L. [ mm ] : 11.40

SG0086S
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 22.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 90.50, L. [ mm ] : 13.30

SG2004
Brand new AS-PL Starter gear reduction cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm [ mm ] : 14.70, Diametri i jashtëm [ mm ] : 68.00, L. [ mm ] : 6.20

SG3013
Brand new AS-PL Starter gear reduction cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm [ mm ] : 20.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 70.00, L. [ mm ] : 14.40

SG3019
Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm [ mm ] : 14.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 52.10, L. [ mm ] : 4.00

Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features