Kërkoni
show
Produktët në faqe:

AFP0093
Brand new AS-PL Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 78.70, Gjerësi [ mm ] : 34.10, Numri i kanaleve : 18

AFP0093(GATES)
Brand new GATES Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 55.50, Diametri i rrotës [ mm ] : 78.70, O.D.1 [ mm ] : 78.60, Gjerësi [ mm ] : 34.10, L.1 [ mm ] : 35.00, G. [ qty ] : 18, Numri i kanaleve : 18

AFP0093(INA)
Brand new INA Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 78.70, Gjerësi [ mm ] : 34.10, Numri i kanaleve : 18

AFP9016
Brand new AS-PL Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Ford
Diametri i rrotës [ mm ] : 72.00, Gjerësi [ mm ] : 34.80, Numri i kanaleve : 18

AFP9016(GATES)
Brand new GATES Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 55.5, Diametri i rrotës [ mm ] : 72.00, O.D.1 [ mm ] : 72.40, Gjerësi [ mm ] : 34.80, L.1 [ mm ] : 35.00, G. [ qty ] : 18, Numri i kanaleve : 18

AFP9016(INA)
Brand new INA Alternator belt for pulley

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for: Ford
Diametri i rrotës [ mm ] : 72.00, Gjerësi [ mm ] : 34.80, Numri i kanaleve : 18

UD70519AFP

Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar ; Replacement for:

Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features